Ankara Sigorta DASK

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz DASK Hesapla

Hemen DASK Teklifi Al

Ankara Sigorta DASK

Zorunlu deprem sigortası ile deprem ve deprem sonucu oluşacak olan yangın, infilak, yer kayması ve tsunması afetlerinden herhangi birinin gerçekleşmesi sonucunda oluşacak maddi zararlara karşı binanızdaki hasarlar güvence altına alınmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatları

 • Ana duvarlar

 • Temeller

 • Bahçe duvarları

 • Bacalar

 • Çatılar

 • Koridorlar

 • Asansörler

 • Sahanlıklar

 • Merdivenler

 • Tavan ve bacalar

 • İstinat duvarları

 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

 • Yapının tamamlayıcı bölümleri

Zorunlu deprem sigortası teminatları binanınız kısmen ya da tamamen zarar görmüş olsa bile geçerlidir.

DASK Teminatları Dışında Kalan Durumlar

 • Kar kaybı

 • İş durması

 • Enkaz kaldırma masrafı

 • Manevi tazminat talepleri

 • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları

 • Taşınır mal ve benzeri eşyalar

 • Tüm bedeni zararlar ve vefat

 • Yangın, infilak, tsunami dışında ortaya çıkacak diğer hasarlar

 • Binanın kendi kusurlu yapısından dolayı oluşacak hasarlar

Yukarıda sözü geçen maddelerden hiçbiri DASK teminatları içerisinde yer almamaktadır. Bu teminatlara sahip olmak istiyorsanız, DASK poliçenize ek olarak “Konut Sigortası” da yaptırmanız gereklidir.

DASK Teminat Limiti 2019

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması zorunlu olan sigorta ürünleri arasında yer almaktadır. DASK tarafından verilen zorunlu azami limit tüm yapı tipleri için 150 bin TL’dir. Azami teminat tutarınız 150 bin TL’nin altında olamaz. Teminat tutarı belirlenirken meskenin büyüklüğü ve yapı tarzı göz önünde bulundurulmaktadır.

DASK Sigorta Kapsamındaki Binalar

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’na göre;

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazların üzerine mesken olarak inşa edilen binalar

 • Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler

 • Bağımsız bölümler içerisinde yer alan ticarethane, büro ve benzeri amaçla kullanılan alanlar

 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya kredi ile yapılan meskenler

Sigorta Kapsamında Yer Almayan Binalar

 • Tamamı ticari ve sınai amaçla kullanılan binalar

 • Köy nüfusuna kayıtlı, köy yerleşik alanları

 • Kamu hizmet binası olarak kullanılan Kamu Konutları Kanuna tabi binalar

 • Projesi bulunmayan binalar

 • Mühendislik hizmeti görmemiş olan binalar

 • Taşıyıcı sistemi zayıf olarak raporlanmış binalar

 • Projeye aykırı inşa edilen yapılar

 • Yetkili kamu kuruluşları tarafından yıkılma karar alınmış binalar

--}}