Ankara Sigorta Sağlık Sigortası

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz Sağlık Sigortası Hesapla

Hemen Sağlık Sigortası Teklifi Al

Ankara Sigorta Sağlık Sigortası

Ankara Sigorta Sağlık Sigortası ile beklenmedik anlarda beklenmedik kazalara karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alabileceğiniz sigortalardır.

Ankara Sigorta Sağlık Sigortası Ürünleri

 • İdeal Sağlık Sigortası

 • Acil Sağlık Sigortası

 • Sağlık Dostu Sigortası

İdeal Sağlık Sigortası

İdeal Sağlık Sigortası ile hayatınızda hiç beklenmedik sağlık risklerine karşı kendinizi güvence altına alabilirsiniz. İdeal sağlık sigortası ile aile poliçelerinde ve yeni girişlerde indirimler tanımlanarak, kredi kartına peşin fiyatını 10 taksit ile ödeyebilirsiniz.

Trafik kazası sonrasında yaşanacak diş teminatı ile tıbbi gereklilik nedeniyle hastane sonrası evde hemşire bakımı da teminat kapsamı içerisinde yer almaktadır. İdeal sağlık sigortası ile yaygın anlaşmalı sağlık kuruluşları ve anlaşmalı hekim hizmeti, yurt dışında yapılacak ayakta ve yatarak tedaviler, mini check-up ve hava-kara ambulansı hizmetleri sunulmaktadır.

İdeal Sağlık Sigortası Ana Teminatları

 • Ameliyat masrafları teminatı

 • Hastane tedavi masrafları teminatı

 • Hastane oda-refakatçi masrafları teminatı

 • Yoğun bakım ünitesi masrafları

 • Özellikle tedavi teminatı

 • Anjiografi masrafları teminatı

İdeal Sigorta Ek Teminatlar

 • Trafik kazası sonrası diş teminatı

 • Acil yardım teminatı

 • Evde hemşire bakım teminatı

 • Tıbbi danışmanlık ve ambulans hizmeti teminatı

 • Suni uzuv ve protez masrafları

 • Yurt dışı teminatı

 • Alarm merkezi

Acil Sağlık Sigortası

Acil Sağlık Sigortası ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum olarak tanımlanan durumlardaki tedavi masraflarınız Ankara Sigorta tarafından karşılanmaktadır. Acil Sağlık Sigortası’ndan 18-69 yaş aralığında bulunan herkes faydalanabilmektedir.

Acil Sağlık Sigortası Teminatları

 • Acil yardım tıbbi tedavi teminatı

 • Acil cerrahi yatış teminatı

 • Acil dahili yatış teminatı

 • Medikal asistans

 • Tıbbi bilgi ve danışmanlık

 • Tıbbi nakil

 • Oda, yemek ve refakatçi teminatı

Acil Sağlık Sigortası İle Teminat Altına Alınan Hastalıklar

 • Trafik kazası

 • Kalp krizi

 • Ritim bozukluğu

 • Hipertansiyon krizleri

 • Akut solunum problemleri

 • Hayatı tehdit eden düşme

 • Uzuv kopması

 • Elektrik çarpması

 • Donma, soğuk çarpması

 • Yanıklar, sıcak çarpması

 • Ciddi göz yaralanmaları

 • Boğulma

 • Kemik kırıkları

 • Şuur kaybına neden olan durumlar

 • Akut masif kanamalar

 • Menanjit

 • Solunum yollarında yabancı cisim

 • Başlamış doğum faaliyeti

 • Sindirim yollarında takılması muhtemeln yabancı cisim

 • 39 ve üzeri ateş

Sağlık Dostu Sigortası

2014 yılında yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile ikamet için izin talebinde bulunan kişilerin sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Sağlık dostu sigortası ile hastalık ve kaza durumunda oluşabilecek ayakta ve yatarak tedavi masraflarınız teminat altına alınmaktadır.

Sağlık Dostu Sigortası Teminatları

 • Yatarak tedavi teminatı

 • Ameliyat

 • Hastane tedavi

 • Hastane oda-refakatçi

 • Yoğun bakım

 • Özellikli tedavi

 • Anjiografi

Sağlık Dostu Sigortası Ayakta Tedavi Teminatları

 • Doktor muayene

 • İlaç

 • Tahlil

 • Röntgen

 • Modern teşhis

 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon

 • Küçük müdahale

Sağlık Dostu Sigortası Diğer Teminatları

 • Trafik kazası sonucu diş

 • Evde hemşire bakım

 • Suni uzuv ve protez

 • Kontrol mamografisi

 • Yurtdışı yatarak

 • Yurtdışı ayakta

Sağlık Dostu Sigortası ile tüm anlaşmalı sağlık kurumlarından yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20 bin TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır. Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 2.000 TL limit ve %40 sigorta katılım payı ile karşılanmaktadır.

--}}