AXA Sigorta Sağlık Sigortası

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz Sağlık Sigortası Hesapla

Hemen Sağlık Sigortası Teklifi Al

Axa Sigorta Sağlık Sigortası

Sağlığınızı güvence altına almak amacıyla farklı teminatlar sunularak hazırlanmış olan 7 farklı sağlık sigortası bulunmaktadır.

 1. Sağlığım Tamam Sigortası

 2. Özel Sağlık Sigortası

 3. Kobiler Özel Süper Sağlığım Tamam Sigortası

 4. Sağlığım Misafir Sigortası

AXA Sigorta Sağlığım Tamam Sigortası

Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel hastanelerde ortaya çıkacak olan fark ücretlerinin karşılandığı poliçelerdir. Tercih ettiğiniz hastanelerin hem SGK ile anlaşmasının olması hem de Axa Sigorta ile anlaşmalı olması gereklidir.

Sağlığım Tamam Sigortası Teminatları

 • Yatarak Tedavi

  • Cerrahi ve dahili yatışlar,

  • Yoğun bakım,

  • Koroner anjiyografi,

  • Küçük müdahale giderleri,

  • Standart tek kişilik özel oda ve yemek giderleri

 • Ayakta Tedavi

  • Doktor muayeneleri,

  • Laboratuvar hizmetleri,

  • İleri tanı yöntemleri,

  • Fizik tedavi giderleri,

  • Görüntüleme ve tanı yöntemleri,

 • IPA Asistans Paketi

  • Diş sağlığı paketi,

  • Kadın sağlığı danışma,

  • Çocuk sağlığı danışma,

  • Yenidoğan danışma,

  • Tüp bebek danışma,

Özel Sağlık Sigortası

3 farklı paket sunmaktadır.

 • Platin

 • Altın

 • Kristal

Poliçede belirlenmiş olan hastalıkların poliçe başlangıç ve bitiş tarihleri arasında gerçekleşmesi durumunda tedavi için ortaya çıkacak olan masraflara karşı teminat sunmaktadır. Sigortalar yıllık olarak düzenlenmektedir. Sigortacı isteğine göre poliçe priminin tamamını nakit ya da taksitler halinde ödeyebilir.

 • Yatarak Tedavi

 • Yoğun Bakım

 • Kemoterapi, diyaliz

 • Küçük Müdahale

 • Yatış Sonrası Fizik Tedavi

 • Evde Bakım

 • Trafik Kazası Sonrası Diş Tedavisi

 • Kontrol amaçlı mamografi ve ultrasonografi

 • Yurtdışı Yatarak Tedavi

 • Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans Hizmetleri

 • Hava Ambulansı

 • Suni Uzuv Giderleri

 • Ferdi Kaza Sigortası

 • Ayakta Tedavi

 • Doktor Muayene

 • İlaç

 • Gebelik ve Takip Giderleri

 • Doğum Teminatı

 • Yeni Doğan Teminatı

 • Check-up Teminatı

Kobi’lere Özel Sağlığım Tamam Sigortası

Kobi’lere özel sağlığım tamam sigortası ile 5-250 çalışanı olan Kobi’lere özel ve uygun fiyatlarla tedavi imkanları sunan sağlık sigortalarıdır. Kobi’lere özel sağlığım tamam sigortası ile çalışanlarınıza zaman kaybı yaşamadan tedavi olabilmeleri için destek olabilirsiniz. Aynı zamanda işverene sağladığı vergi avantajı da sağlamaktadır.

Kobi’lere Özel Sağlığım Tamam Sigortası Kapsamı

Yatarak tedavi teminatları

 • Cerrahi ve dahili yatışlar

 • Yoğun bakım

 • Kemoterapi, diyaliz, radyoterapi

 • Küçük müdahale giderleri

 • Standart tek kişilik oda, yemek ve 1 kişilik refakatçi giderleri

Ayakta tedavi teminatları

 • Doktor muayene

 • Laboratuvar hizmetleri

 • Görüntüleme ve tanı yöntemleri

 • İleri tanı yöntemleri

 • Fizik tedavi giderleri

Sağlığım Misafir Sigortası

Yatarak tedavilerde; Sağlığım Misafir Sigortası ile anlaşmalı kurumlarda limitsiz, anlaşmasız kurumlarda 20 bin TL ile %60 katılımlıdır.  

Ayakta tedavilerde ise anlaşmalı kurumlarda 2.000 TL %40 sigorta katılımlı, anlaşmasız kurumlarda 2.000 TL +40 sigortalı katılımlı ve Türk Tabipler Birliği üzerinden geçerlidir.

Sağlığım Misafir Sigorta Teminatları

 • Yatarak Tedavi

  • Yoğun Bakım

  • Kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz

  • Küçük müdahale

  • Yardımcı tıbbi malzeme

 • Ayakta Tedavi

  • Doktor Muayene

  • İlaç

  • Laboratuvar Hizmetleri

  • Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri

  • İleri Tanı Yöntemleri

  • Fizik Tedavi

AXA Sigorta Sağlık Sigortası Tazminatı İçin Gerekli Belgeler

Yatarak tedavi giderleri

 • Sigortalının T.C. Sağlık Bakanlığı’nca yetkili kurumlarında yatışını belgeleyen ve yatış sebebiyle yapılan tedaviyi gösteren tıbbi rapor ve çıkış epikrizi

 • Sağlık giderlerine ait resmi dökümlü fatura aslı

 • Kaza halinde trafik kazası tespit tutanağı, adli rapor, alkol raporu

 • Cerrahi müdahale gerektiren durumlarda;

  • Teknik ameliyat raporu

  • Patoloji raporu

 • Yurt dışı tedavilerinde;

  • Sigortalının giriş çıkış tarihlerini gösteren pasaport fotokopisi

  • Yurtdışı faturalarının ilgili rapor ve sonuçlarını gösteren ingilizce ve türkçe nüshalarının ibrazı

Ayakta tedavi giderleri

 • Doktor muayene giderleri

  • Tedavinin gerçekleştiği hastane ya da kliniğin isme yazılı resmi faturası

 • İlaç giderleri

  • Kullanılan ilaçları belgeleyen isme yazılmış doktor reçetesi

  • Reçetenin arkasına isimleri gözükecek şekilde yerleştirilmiş fiyat kupürleri

  • Masrafı belgeleyen kasa fişi/isme yazılı fatura

 • Tahlil ve röntgen sonuçları

  • Tahlil veya röntgen sonuçları

  • Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı

  • Doktorun yazdığı gerekçeli istem belgesi

 • Küçük müdahale giderleri

  • Tedavinin gerekli olduğunu gösteren doktor raporu

  • Parça biyopsi alındıysa patoloji sonucu

  • Sağlık giderlerine ait resmi dökümlü fatura

AXA Sigorta Sağlık Sigortası Fiyatları 2019

AXA Sağlık Sigortası primleri poliçe çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Poliçe çeşitleri yatarak, ayakta, yatarak + ayakta tedavi olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Poliçe teminatlarına ek olarak sigortalının yaşı, cinsiyeti, sağlık geçmişi poliçe primlerini etkilemektedir. Herhangi bir sosyal güvencesi olsun ya da olmasın 18 yaşından büyük herkes AXA Sigorta’dan özel sağlık sigortası yaptırabilir.

--}}