AXA Sigorta Trafik Sigortası

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz Trafik Sigortası Hesapla

Hemen Trafik Sigortası Teklifi Al

Herhangi bir kaza sırasında kazaya karışan diğer araç veya 3. Şahıs kişilerin hasarlarına karşı sizi teminat altına alan sigortalardır.  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre sigortalı aracın işletilmesi sırasında, sigorta sahibinin bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına sebep olmasından doğacak olan durumlarda ortaya çıkacak hukuki sorumluluğu poliçede yazan teminatlar doğrultusunda güvence altına almaktadır.

AXA Trafik Sigortası Kapsamı

Kazanın gerçekleşmesi durumunda aracın çekilmesi veya aracın çekildiği sırada ortaya çıkacak olan zararlar sigorta kapsamı içerisinde yer almaktadır. Araçlar dışında insanların taşınması için kullanacak olan römorkların poliçede ek olarak belirtilmesi gereklidir. Meydana gelecek olan kazada zararların önlenmesi veya azaltılması amacıyla sigorta sahibinin kayıpları sigortacı tarafından karşılanacaktır.

Axa Trafik Sigortası yalnızca Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Sigorta poliçeniz aşağıdaki teminatları içermektedir.

 • Maddi zararlar Teminatı

Kazanın gerçekleştiği tarih itibariyle genel şartlarda tanımlanmış araç ile kazaya karışan diğer araçlarda meydana gelecek maddi hasarları teminat altına almaktadır.

 • Sağlık Giderleri Teminatı

Kaza sonucu oluşacak bedeni zararlara karşı güvence sunmaktadır. Sağlık giderleri teminatı ile mağdurun tedavisine başlandığı gün ve çalışma gücünün eskisi gibi olduğu ana kadar geçen sürede ortaya çıkacak tedavi masraflarını karşılamaktadır.

 • Sürekli Sakatlık Teminatı

Kaza nedeniyle üçüncü kişilerin sürekli sakatlık yaşamaları nedeniyle çalışma hayatlarından uzak kaldıkları süre boyunca ekonomik açıdan bir problem yaşamamaları nedeniyle verilecek olan teminattır.

 • Vefat Teminatı

Üçüncü kişilerin vefat etmesi sonucunda geride kalan yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan teminattır.

Trafik Sigortası Teminat Dışında Kalan Durumlar

 • İşletilme dışında olmayan araçların neden olacağı kazalar,

 • Sigortalının kendi kusuru için talep ettiği tazminatlar,

 • Sigortalının ailesinin, kardeşlerinin mallarına gelebilecek zararlar sebebiyle tazminat talebinde bulunmaları,

 • Manevi tazminat talepleri,

 • Motorlu bisikletlerin kullanılması,

 • Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları kazalar ile bu araçların gasp edildiğini bilerek binen kişilerin talep edeceği tazminat talepleri

 • Gelir kaybı veya iş durması nedeniyle istenecek tazminat talepleri,

 • İdari ve adli para cezalarının iade talepleri,

AXA Sigorta Trafik Sigortası Zamanaşımı

Poliçede belirtilmiş olan motorlu araç ile yapılan kazaların tazminat talepleri zarar gören için kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren başlayıp, iki yıl içinde, kaza gününden itibaren de 10 yıl içinde zamanaşımına uğramaktadır.

AXA Sigorta Trafik Sigortası Fiyatı 2019

Axa sigorta trafik sigortası poliçeleri ile herhangi bir çarpma veya çarpışma durumunda araca ve üçüncü kişilere verilen zararlara karşı sigortalıyı güvence altına alan sigortardır. Trafik sigortası fiyatları aracın türü, marka ve modeli, model yılı, hasar basamağına göre belirlenmektedir. Belirleme ölçütleri sigorta şirketlerine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle bütçenize en uygun trafik sigortasını bulabilmeniz için sigorta şirketlerinin tekliflerini karşılaştırmanız gereklidir.

--}}