AXA Sigorta Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz DASK Hesapla

Hemen DASK Teklifi Al

Zorunlu Deprem Sigortasına ilişkin 587 sayılı kararname ile evinizi deprem riskine karşı güvence altına alabilirsiniz. Deprem sigortası ile deprem, deprem sonucu oluşacak olan yangın, infilak ve yer kaymasının binanızda doğrudan getireceği zararları da güvence altına almaktadır.

Sözleşme yapılır yapılmaz sigorta primi ödenmektedir. Primlerinizi nakit veya kredi kartı ile dilediğiniz şekilde ödeyebilirsiniz. Sigorta teminatları prim ödemesi alınmadan başlatılmamaktadır.

AXA Sigorta DASK Limitleri

DASK sigortası tutarları her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre bir azami tutar belirlemektedir. Bu tutar en son 17 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm yapı tipleri için 190 bin TL olarak belirlenmiştir. DASK sigortası primlerini etkileyen 3 farklı unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar;

  • Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,

  • Binanın yapı tarzı,

  • Meskenin brüt yüzölçümü,

DASK Kapsamındaki Binalar

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında tapuya kayıtlı bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi olan taşınmazlar üzerine yapılmış binalar ve bu binalar içerisinde yer alan belirli bir takım alanlar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında yer almaktadır.

DASK Sigorta Kapsamında Bulunmayan Binalar

  • Tamamı ticari ve sınai amaçla kullanılan binalar,

  • Projesi bulunmayan  binalar,

  • Binanın iskeletinin zayıf olduğu tespit edilmiş olan binalarda,

  • Binanın taşıyıcı sisteminin kurallar dışında inşa edilmesi,

  • İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yıkılma kararı verilmiş bakımsız, harap binalar

AXA Sigorta DASK Fiyatı 2019

Her bir yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmiş olan bir tutar bulunmaktadır. Evinizin metrekare bedeli ile brüt yüzölçümü çarpılarak bir sigorta bedeli elde edilmektedir. Zorunlu Deprem Sigortanızın bedeli kanunnamede belirlenmiş olan azami tutar limitinden daha düşük olamaz.

DASK Sigorta Zaman Aşımı

Sigorta sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içinde zaman aşımına uğramaktadır.

--}}