Bereket Sigorta DASK

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz DASK Hesapla

Hemen DASK Teklifi Al

Bereket Sigorta DASK

Depremin geçtiğimiz yıllarda ülkemizde bıraktığı hasarları düşündüğümüz de Zorunlu Deprem Sigortası yapılması zorunlu sigortalar arasında yer almaktadır.

Ülkemizin jeolojik yapısı itibariyle büyük can kayıplarının yaşanmaması için 2000 yılından itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken inşa edilen binalar ile bu binalar içinde yer alan ticarethaneler, bürolar zorunlu deprem sigortasına tabi tutulmuştur.

DASK Kapsamı Dışında Kalan Binalar

  • 2946 sayılı Kamu Konutları Kanuna tabi olan ve kamu hizmetleri olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,

  • Köy nüfusuna kayıtlı ve köy yerleşik alanları civarındaki binalar

  • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar

  • Mühendis hizmeti görmemiş projesi bulunmayan binalar

  • Binanın taşıyıcı sistemini olumsuz yönde etkilemiş olan meskenler

  • Yıkım kararı verilmiş binalar

Sigorta primleri yüksek riskli bölgelerde çok daha yüksek olurken, düşük riskli bölgelerde daha az olacaktır. DASK kapsamına göre 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 ayrı tarife fiyatı bulunmaktadır.

Bereket Sigorta DASK Sigorta Primlerini Etkileyen Faktörler

  • Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi

  • Binanın yapı tarzı

  • Bina inşa yılı

  • Sigortalanacak binanın yüzölçümü

--}}