DASK

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz Trafik Sigortasını Hesapla

Hemen DASK Teklifi Al
 • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası, deprem ve deprem sonucu oluşacak yangın, infilak, tsunami ve yer kayması sonucu oluşacak olan risklere karşı poliçe teminatı dahilinde risklerinizi karşılamaktadır.

 • DASK Teminat ve Kapsamı

Binanız tamamen ya da kısmen zarar görmüş olsa bile DASK ile güvence altındadır. Teminat altına alınan binanın bölümleri aşağıdaki gibidir:

 1. Temeller,

 2. Ana duvarlar,

 3. Bahçe duvarları,

 4. Asansörler,

 5. Merdivenler,

 6. Sahanlıklar,

 7. Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,

 8. Tavan ve tabanlar,

 9. Çatılar,

 10. Bacalar,

 11. Yapının yukarıdakilere benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri,

Zorunlu deprem sigortası ile sadece binanız teminat altına alınmaktadır. Bunun dışında bina içerisinde yer alan eşyalar teminat kapsamı dışındadır.

 • Teminat Kapsamı Dışındaki Haller

 1. Kar kaybı,

 2. İş durması,

 3. Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,

 4. Kira mahrumiyeti,

 5. Manevi tazminat talepleri,

 6. Bedeni zararlar ve vefat,

 7. Deprem ve deprem sonucu oluşacak infilak, yangın, tsunami, yer kayması dışındaki hasarlar,

 8. Depremden bağımsız olarak binanın temelinden dolayı oluşmuş olan hasarlar,

 • DASK Kapsamındaki Binalar

 1. Doğal afet sebebiyle devlet tarafından yapılmış veya yapılması için kredi verilmiş meskenler,

 2. Kat Mülkiyeti kapsamındaki bağımsız bölümler,

 3. Bu binalar içerisinde olan büro, ticarethane ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

 4. Tapuya kayıtlı olan ve özel mülkiyete tabi taşınmazların üzerinde mesken olarak inşa edilmiş olan yapılar,

 5. Tapu tahsisi henüz yapılmamış olan kooperatif evler,

 6. Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,

 7. Tapuda henüz cinsi belirlenmemiş olan ve tapuda vasfı arsa vb. olarak belirlenmiş binalar,

5, 6. ve 7. Maddelerin geçerli olabilmesi için ilk 4 maddenin yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

 • DASK Azami Teminat Limiti

Zorunlu Deprem Sigortası, depremden sonra oluşacak hasarları güvence altına alarak hayatınıza kaldığınız yerden devam etmenize yardımcı olmaktadır. DASK, inşaat malzemelerinin yıllık artış miktarına göre binalar için azami bir tutar belirlemektedir. Bu azami tutar 17 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm yapı tipleri için 190 bin TL olarak belirlenmiştir.

Teminat limiti arsa değeri hariç yıkılan binanın yeniden inşasındaki maliyetler göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Sigorta bedeli bu azami limiti geçmemek koşuluyla meskenin büyüklüğü ve  yapı tarzına göre belirlenmektedir. Binanın değeri sigorta limitlerini aşıyorsa sigortalının isteğine göre DASK’a ilave ek teminatlar talep edebilir.

 • DASK Kapsamı Dışında Kalan Binalar

 1. Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek tadilat yapılmış veya sistemi zayıflatan binalar,

 2. Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuat ve kanuna uygun olmayacak şekilde inşa edilmiş olan binalar,

 3. Tamamı ticari ve sınai amaçlarla kullanılan binalar,

 4. Köy nüfusuna kayıtlı olan, köy halkı tarafından köy alanları ve mezralar etrafında yapılmış olan binalar,

 5. Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılma kararı verilmiş bakımsız, harap ve metruk binalar,

 6. Kamu Konutları Kanuna bağlı olan ve kamu kurumları tarafından kullanılan hizmet binaları,

Köylerde binalar belediye tarafından denetlenmediği için ve sigortanın sunumunun koşullarının zorlu olması sebebiyle maalesef Zorunlu Deprem Sigortası sunulamamaktadır. Fakat köylerde yaşayan kişiler için isteklerine uygun poliçelerle İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilir.

 • DASK Prim Hesaplama 2019

Sigortanız için ödemeniz gereken prim tutarınız Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatına göre belirlenmektedir. Tutar 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzı göz önünde bulundurularak hesaplama yapılmaktadır. 15 farklı tarife fiyatı bulunmaktadır.

Yapı Tarzına Göre Bölge Bazında Oranlar (%)

A.Çelik, Betonarme, Karkas Yapılar

B. Yığma Kagir Yapılar

C .Diğer Yapılar

1.Bölge

2,20

3,85

5,50

2.Bölge

1,55

2,75

3,53

3.Bölge

0,83

1,43

1,76

4.Bölge

0,55

0,60

0,78

5.Bölge

0,44

0,50

0,58

Prim tutarınızı hesaplamak için öncelikle teminat tutarınızın ne kadar olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Teminat tutarınızı tarife fiyatı ile çarparak prim tutarınızı hızlıca hesaplayabilirsiniz.

Yukarıda verilmiş olan yapı tarzlarının ne anlama geldiğini kısaca anlatalım.

A.Çelik, Betonarme, Karkas Yapılar: Yapının iskeletinde çelik ve betonarme bulunan yapılardır.

B. Yığma Kagir Yapılar: Yapı iskeleti olmayan, taşıyıcı duvarları kesme taş, tuğla, moloz taş, boşluklu veya boşluksuz betondan yapılmış, merdiven ve tavanları betonarme veya betondan oluşmuş yapılardır.

C .Diğer Yapılar: Bu yapıların dışında kalan tüm yapıları (kerpiç, ahşap vb.) kapsamaktadır.

 • DASK Fiyatları 2019

Deprem sigortası fiyatları her sigorta şirketine göre değişim gösterebilmektedir. Tüm konutlar için geçerli olan sabit bir fiyat yoktur. DASK fiyatlarını belirleyen belirli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler aşağıdaki gibidir;

 • Bulunduğunuz bölgenin deprem risk derecelendirmesi

 • Konutun yapı tarzı (Çelik, betonarme, karkas, yağma kağır yapılar)

 • Konutun toplam yüz ölçümü

 • Konutun inşa tarihi

 • Yenileme indirimleri

İstanbul İçin 100 m²'lik Konut Prim Miktarı

 

Risk Bölgeleri Primi (TL)

Yapı Tipi

Teminat

I

II

III

Çelik, beton, karkas

100 m² * 890 TL = 89.000 TL

211

153

89

Yığma Kagir

100 m² * 635 TL = 63.500 TL

259

190

106

Diğer

100 m² * 310 TL = 31.000 TL

186

124

70

 

İstanbul Dışındaki İller İçin 100 m²'lik Konut Prim Miktarı

 

Risk Bölgeleri Primi (TL)

Yapı Tipi

Teminat

I

II

III

IV

V

Çelik, beton, karkas

100 m² * 890 TL = 89.000 TL

206

148

84

59

49

Yığma Kagir

100 m² * 635 TL = 63.500 TL

254

185

101

48

42

Diğer

100 m² * 310 TL = 31.000 TL

181

119

65

45

35

 • DASK Poliçe Sorgulama

Poliçe Prim ve Bedeli hesaplamasının yapılabilmesi için aşağıdaki bilgilere ihtiyacınız bulunmaktadır.

 • Meskenin il/ilçe/bucak/köy bilgisi

 • Meskenin bulunduğu binanın yapı tarzı

 • Meskenin inşa yılı

 • Dairenin yüz ölçümü

 • Poliçenin yenileme bilgisi

DASK poliçe yenilemelerinde indirim tanımlanmaktadır. Birinci yıl yenilemesinde “1.yıl yenileme indirimi %10”, ikinci yıl ve daha sonraki yenileme dönemlerinde ise “2. ve sonraki yıl yenileme indirimi %20” oranında indirim uygulanacaktır.

Poliçe sorgulamalarında ihtiyacınız olan bilgiler

 • Ad / soyad / DASK Poliçe no

 • T.C. Kimlik / DASK Poliçe no

 • T.C. Kimlik / İl / İlçe

 • Ünvan / DASK Poliçe no

 • Vergi no /  DASK Poliçe no

 • Pasaport no / DASK Poliçe no

 • Pasaport No / İl / İlçe

 • Yabancı kimlik no / DASK Poliçe no

 • Yabancı kimlik no / İl / İlçe

 • Adres kodu / T.C. kimlik

 • Adres kodu / Vergi no

 • Adres kodu / Yabancı kimlik no

 • Zorunlu Deprem Sigortası İçin Gerekli Belgeler

DASK yaptırmak için sigortalının, sigorta yapılacak olan binanın ve meskenin bir takım bilgileri gerekmektedir. Bu bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Sigortalının;

 1. Adı-Soyadı,

 2. İkametgah Adresi,

 3. Cep ve Ev Telefonu,

 4. T.C. Kimlik Numarası,

 5. Vergi Kimlik Numarası (Tüzel kişiler için)

 • Meskenin (Dairenin);

 1. Brüt Yüz ölçümü (m²)

 2. Kullanım Şekli,

 • Sigortalanacak Binanın;

 1. Açık Adresi,

 2. Yapı Tarzı,

 3. İnşa Yılı,

 4. Toplam Kat Sayısı,

 5. Tapu Bilgileri,

 6. Hasar Durumu,

 • DASK Geçerlilik Süresi

Zorunlu Deprem Sigortası geçerlilik süresi poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl olarak belirlenmiştir. Her yıl düzenli olarak poliçenizi yeniletmeniz gerekmektedir.

 • DASK Hasar Bildirimi

Deprem sonrasında oluşan hasarlarınız için yapmanız gereken 125 Alo DASK çağrı merkezini arayarak, durumu anlatmanız gerekmektedir. Hasar bildirimini T.C. kimlik numaranız veya poliçe numaranız ile birlikte yapabilirsiniz. Hasar bildirimi esnasında istenecek belgeler güncel tapu bilgisi, hasar yeri açık adresi ve sigortalının telefon bilgisidir.

 • İşyerleri DASK Yaptırabilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında belirlenmiş olan madde gereğince tamamı ticari veya sınai olarak kullanılmış olan binalar için Zorunlu Deprem Sigortası yapılamamaktadır. Fakat mesken olarak inşa edilmiş olan apartmanların içerisinde yer alan dükkan, büro ve ticarethaneler için deprem sigortası yaptırabilirsiniz.

 • Zorunlu Deprem Sigortasını Ev Sahibi mi Yaptırmalı Yoksa Kiracı da Yaptırabilir mi?

Kiracıların bu prosedür ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. Kiracı Zorunlu Deprem Sigortasını “Sigorta Ettiren” sıfatıyla sadece ev sahibi adına yaptırabilmektedir.

 • Hasar Teminat Ödemeleri Ne Zaman Yapılır?

Tazminat ödemeleri en geç 1 ay içerisinde tazminat tutarının kesinleşmesi ve gerekli tüm belgelerin teslim edilmesi sonucunda ödenmektedir.

 • DASK İptal Edilebilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası, poliçe hazırlanarak oluşturulmuş bir sistem olduğu için dilediğiniz şekilde iptal ettirebilirsiniz.

 • DASK Nerede Yapılır?

Evinizi ya da iş yerinize ait DASK poliçesini Sigortaliyo.com aracılığı ile satın alabileceğiniz gibi DASK çağrı merkezi (Alo DASK 125), dask.gov.tr, DASK poliçesi düzenleyen sigorta acenteleri ve DASK poliçesi düzenleme yetkisi bulunan bankalardan da tercih edebilirsiniz.

 • DASK İçin Neler Gerekli?

Zorunlu deprem sigortası için gerekli olan belgeler

 • Sigorta yaptıracak kişinin adı, adresi ve telefon numarası

 • T.C. Kimlik Numarası ve vergi kimlik numarası

 • Sigortalanacak yerin açık adresi

 • Tapu bilgileri

 • Bina inşa yılı

 • Yapı tarzı

 • Hasar durumu

 • Toplam kat sayısı

 • Meskenin m² cinsinden brüt yüz ölçümü ve kullanım şekli

 • Türkiye’de Zorunlu Deprem Sigortası

DASK’ın verilerine göre ülkemizde yaklaşık olarak 17 milyon deprem sigortası yaptırması gereken konut bulunmaktadır. Toplam da yapılan DASK sigorta sayısı 7 milyon civarındadır. Bu durumda hala 10 milyon konutun deprem sigortası yapılmamıştır.

DASK sigortası ev sahiplerinin yapmak zorunda olduğu sigortalardır. Afet sonrası depremden kaynaklanan ynagın, infilak ve yer kayması da dahil olmak üzere binaların temellerinde oluşacak olan hasarlar sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır. DASK poliçesi olmayan hiçbir ev sahibi herhangi bir riskin gerçekleşmesi durumunda kesinlikle devlet yardımı alamayacaktır.

 • DASK Adres Kodu Sorgulama

Adres kodunu birkaç farklı yöntemle öğrenmeniz mümkündür. Adres kodunuza muhtarlık, belediye veya nüfus müdürlüklerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

En çok kullanılan ve en kolay işleme sahip DASK poliçenizi dask.gov.tr den kolayca öğrenebilirsiniz. Adres kodlarının kayıtlı olduğu veri tabanı “Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)” dır. Adres kodu sadece bağımsız bölüme yani evinize ait olan 10 haneli bir numaradır. Adres kodu eve özeldir. Bu nedenle ev sahibi değişse bile adres kodu değişmez.

 • DASK Ödeme

DASK primi poliçe düzenlendiği zaman yılda bir kere olmak üzere peşin olarak ödenmektedir. DASK ödemelerinde poliçenin durumuna göre ödeme planları değişiklik gösterebilir. Poliçenin geçerlilik süresi dolduğunda 30 gün içerisinde yenileme işlemlerini yapmalısınız. 30 gün içerisinde yapacağınız DASK yenileme işlemlerinde indirimlerden faydalanabilirsiniz.

--}}