Ethica Sigorta DASK

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz DASK Hesapla

Hemen DASK Teklifi Al

Ethica Sigorta DASK

Yaşanan büyük Marmara Depreminden sonra kurulmuş olan Doğal Afet Sigorta Kurumu kapsamında olan ve yaptırılması Kanun Hükmünde Kararname ile zorunlu tutulan sigortalardır. DASK ile deprem ve deprem sonucu oluşacak yangın, infilak, tsunami ve yer kayması risklerinin neden olacağı hasarlar güvence altına alınmaktadır.

Ethica DASK Primleri

DASK sigortası primleri hesaplanırken üç farklı kriter göz önünde bulundurulmaktadır. Bu kriterler aşağıdaki gibidir;

 • Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi

 • Binanın yapı tarzı

 • Meskenin brüt yüzölçümü

Ethica DASK Teminatları

 • Deprem

 • Deprem sonucu yangın

 • Deprem sonucu infilak

 • Deprem sonucu yer kayması

Ethica DASK Sigortası Belgeleri

 • Sigortalının adı, adresi, telefonu, varsa cep telefonu

 •  Sigortalının vergi kimlik numarası ve TC kimlik numarası

 •  Sigortalanacak yerin açık adresi

 •  Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu)

 •  Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976 – 1996 arası, 1997 – 1999 arası, 2000 ve sonrası)

 •  Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir, diğer)

 •  Binanın toplam kat sayısı

 •  Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı)

 •  Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2)

 •  Meskenin (dairenin) kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer)--}}