Ethica Sigorta Sağlık Sigortası

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz Sağlık Sigortası Hesapla

Hemen Sağlık Sigortası Teklifi Al

Ethica Sigorta Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Ethica anlaşmalı özel hastanelerde alacağınız tedavilerin masraflarındaki fark ücreti poliçe ürün ve genel şartları kapsamında güvence altına alınmaktadır.

Ethica Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları

 • Yatarak tedavi teminatı

 • Yardımcı tıbbi malzeme teminatı

 • Evden bakım giderleri

 • Suni uzuv giderleri

 • Ambulans hizmeti

 • Ayakta tedavi paketi

Ethica Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminat Kapsamında Olmayan Durumlar

 • Ayakta tedavi ilaçları ve aşılar

 • Gebelik, doğum ve bebeğe ait giderler

 • Check-up

 • Gözlük, cam, çerçeve, kontakt lens ve lens solüsyonları

 • Diş tedavisi

 • Hastalık sonucu iş görememe

Ethica Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Başvuru

Sağlık sigortaları seçtiğiniz teminatın türüne göre koruma ve güvence sunacaktır. Bu durumda teminatlarınızı ve teminat limitlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirlemelisiniz. Başvuru formlarını dikkatlice okuyup, eksiksiz doldurmanız gereklidir. Doldurmayıp, eksik bıraktığınız soruların cevapları “Hayır” olarak alınacaktır. Sözleşme sonrasında gerçekleşecek olan bilgi değişikliklerinin sigortacıya iletilmesi gereklidir.

Ethica Sağlık Sigortası Ömür Boyu Yenileme

 

Ethica ömür boyu yenileme güvencesinden yararlanmak için kesintisiz 3 yıl boyunca Ethica sağlık sigortası yaptırmanız, 55 yaşından önce sigorta kapsamında olmanız ve son 3 yıl hasar prim ortalamasının %80’in altında olması gereklidir.

--}}