Eureko Sigorta Seyahat Sigortası

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz Seyahat Sağlık Sigortası Hesapla

Hemen Seyahat Sigortası Teklifi Al

Eureko Sigorta Seyahat Sigortası

Yurt dışı tatillerinde ya da iş seyahatlerinde yaşanabilecek acil sağlık sorunları Eureko Sigorta ile güvence altına alınmaktadır.

Eureko Sigorta Seyahat Sigortası Teminatları

 • Ayakta tedavi teminatı

Ayakta tedavi kapsamında yapılan acil muayene tanı ve tedavi ile ilgili masraflar teminat altına alınmaktadır.

 • Hastane tedavi teminatı

Kaza ya da ani hastalık sonucunda hastane masrafları karşılanır.

 • Nakil ve seyahat teminatı

Sigortalının tıbbi nedenlerle nakli ve seyahati gerçekleştirilir.

 • Defnedilme teminatı

Vefat durumunda cenazenin tıbbi şartlara uygun nakli gerçekleştirilir.

 • Ek teminatlar

  • Gerekli ilaçların sevk edilmesi

  • Tıbbi bilgi ve danışmanlık

  • Refakatçi nakli

  • Refakatçinin konaklama giderleri

  • Hastaneden taburcu oluşu takiben otelde konaklama

  • Ülkeye öngörülmeyen dönüş

  • Acil mesajların iletilmesi

  • İdari asistans hizmeti

  • Bagaj kaybı veya hasarı

  • Hukuki yardım

  • Kefalet için avans ödeme

  • Yurt dışında nakit avans

Eureko Seyahat Sigortası Tazminatı

Poliçenizde “Özel Şartlar” başlığı altında belirtilen acil sağlık sorunları teminat altına alınmaktadır. Tazminat değerlendirmeleri de tıbbi acil durum kriterlerine göre yapılmaktadır.

Tazminat ödemeleri eksik belgesi olmayan, poliçe genel ve özel şartlarına uygun olan medikal ekibi tarafından ödenmesi uygun bulunan faturalar 15 iş günü içinde sigortalıya ödenecektir.

Seyahat Sağlık Tazminatı İçin Gerekli Belgeler

 • Faturanın aslı

 • Sigortalının hastalığı, harcama yaptığı sağlık sorunu ile ilgili ayrıntılı beyan

 • Ayrıntılı doktor raporu

 • İbraname

 • Pasaport tüm sayfa fotokopileri

 • Poliçe numarası ya da poliçe örneği

--}}