Eureko Sigorta Zorunlu Deprem Sigortası

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz DASK Hesapla

Hemen DASK Teklifi Al

Eureko Sigorta Zorunlu Deprem Sigortası

Deprem ve depremin doğrudan neden olabileceği afetlere karşı evinizi koruyan zorunlu deprem Sigortası ile evinizi ve hayatınızı güvence altına alabilirsiniz. DASK tarafından sağlanan ancak poliçelendirilmesi yetkili sigorta şirketi ve acenteleri tarafından yürütülen zorunlu sigortalardır.

Eureko Zorunlu Deprem Sigortası Teminatları

  • Bina hasarları teminatı

Temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe ve istinat duvarları, tavanlar ve tabanlar, merdivenler ve asansörler, sahanlıklar ve koridorlar, çatılar ve bacalar ile birlikte tamamlayıcı bölümler güvence altına alınmaktadır.

  • Depremden kaynaklı hasarların teminatı

Deprem ve depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar karşılanmaktadır.

  • Azami teminat limiti

Deprem sonucu yıkılan binaların arsa değeri hariç inşa bedeli karşılanmaktadır.

Eureko Sigorta DASK Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortaları’nın süresi bir yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gereklidir. Deprem sigortası belediye sınırları içinde kalan ve tapuya kayıtlı tüm konutlar için yapılmakta olup, mesken olarak inşa edilmiş binaların içinde yer alan ticarethane, dükkan, büro vb. Yerler için de yapılabilir.

Eureko Deprem Sigortası Yaptırmazsam Ne Olur?

Deprem Sigortası, Yeni Afet Sigortaları Kanunu’na göre zorunlu olarak yaptırmanız gereken sigortalardır. Zorunlu Deprem Sigortası olmayan konutun tapu, elektrik ve su abonelik işlemleri yapılmamaktadır.

DASK ile yalnızca deprem ve deprem sonucu oluşacak hasarlar güvence altına alınmaktadır. Ev eşyaları için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak Konut Sigortası teminatı alınmış olmalıdır.

Eureko Deprem Sigortası Kapsamı Dışında Bulunan Riskler

  • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri

  • Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri ileri sürülebilecek dolaylı ve dolaysız zararlar

  • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar

  • Manevi tazminatlar

  • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar

  • Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle  zamanla oluşan zararlar

--}}