Generali Sigorta DASK

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz DASK Hesapla

Hemen DASK Teklifi Al

Generali Sigorta DASK

DASK ile deprem ve deprem sonrasında meydana gelebilecek olan yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olabileceği tüm maddi hasarları poliçe limitleri dahilinde karşılamaktadır.

Meskenin bulunduğu depremin risk bölgesi, konutun brüt metrekaresi, binanın yazı tarzı ve hasarsızlık indirimine göre bir fiyat belirlemesi yapılmaktadır. DASK poliçeleri yıllık olarak yapılmaktadır.

Generali Sigorta DASK Kapsamındaki Binalar

 • Tapuya kayıtlı olan ve özel mülkiyete tabi olan taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar

 • Kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler

 • Bu bağımsız bölümler içerisinde yer alan büro ve ticarethaneler

 • Doğal afetler nedeniyle yıkılan ve yerine devlet tarafından yapılmış olan binalar

 • Kredi ile yapılan meskenler

DASK Kapsamı Dışındaki Binalar

 • Kamu Konutları Kanununa tabi olan ve kamu hizmet binası olarak kullanılan bağımsız bölümler

 • Köy nüfusuna kayıtlı, köy yerleşik alanları ve civarındaki mezralar

 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar

 • Mühendislik hizmeti görmemiş binalar

 • Projesi bulunmayan binalar

 • Binanın taşıyıcı sistemini olumsuz yönde etkileyen binalar

 • Yetkili kişilerce yıkılma kararı verilmiş meskenler

 • Yetkili kişiler tarafından onaylanmış bakımsız, harap ve metruk binalar

Generali Sigorta DASK İptali

DASK yapılması zorunlu sigortalar olduğu için iptal edilmemesi gereklidir. Sigorta iptali için aynı bina için birden fazla sigorta yapılmış olması ya da DASK kapsamı dışında kalan yerlere sigorta yapılmış olması gereklidir. Bu iki koşulun gerçekleşmesi durumunda sigorta iptali gerçekleşecektir. Bu durumda ödenmesi beklenen sigorta primlerinin iadesi poliçe sahibine iade edilecektir.

Elektrik ve su aboneliklerinin başlatılabilmesi için zorunlu deprem sigortası’nın yaptırılmış olması gerekmektedir.

Generali Sigorta DASK Sorgulaması

İş yeri ya da evinize ait Zorunlu Deprem Sigortası sorgulamalarınızı dask.gov.tr ya da e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. DASK poliçeleri tapu sahiplerinin üzerine yapılmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası yıllık olarak düzenlenmektedir ve her yıl yenilenmesi gereklidir.

Generali Sigorta DASK Fiyatları

DASK fiyatları belirlenirken birden fazla faktör göz önünde bulundurulmaktadır. Sigortalının yaşadığı şehir, semt, deprem riski, binanın yapı tarzı, konutun brüt yüzölçümü, inşa yılı ve yenileme bilgisi etkili olmaktadır. 2007 yılından sonra yapılan binalarda %10 indirim uygulanmaktadır. Sigorta primlerinin fiyatı da yenileme sonrasında indirimli olarak verilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası Primleri

Zorunlu deprem sigortası yaptırırken deprem primleri; evin inşa yılına göre belirlenmiş olan tarife ücretiyle sigorta bedelinin çarpılarak hesaplanmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda DASK hesaplaması binanızın yapı durumuna göre her yıl belirlenen metrekare maliyetleri ve meskenin brüt yüz ölçümünün çarpımı ile tarife fiyatının çarpılması sonucunu ifade etmektedir.

--}}