Kasko

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz Trafik Sigortasını Hesapla

Hemen Kasko Teklifi Al

Sigortalı aracın kara yolunda kullanabilen motorlu, motorsuz araçlar, römork veya karavan, iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerden dolayı oluşabilecek kazalara karşı sigorta poliçesinde var olan teminatlar doğrultusunda sizi, sevdiklerinizi ve aracınızı koruyan sigortadır.

Kasko Sigortası Ana Teminatları

 1. Aracın kara yolunda veya demir yolunda motorlu veya motorsuz araçlar ile çarpışması
 2. Sabit bir şekilde olan sigortalının veya aracı kullanan kişinin iradesi dışında aniden araca hareketli bir cismin çarpması ya da sabit bir cisme aracın çarpması sonucunda ortaya çıkacak olan düşme, devrilme, yanma gibi kazalar,
 3. Fiili ehliyete sahip olmayan veya kötü niyetli 3. Kişilerin sebep olabileceği kazalar,
 4. Aracın veya araca ait parçaların çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,
 5. Aracın yanması,

Kasko Sigortası Ek Teminatları

 1. Yurt dışında meydana gelen kazalar,
 2. Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım ve yanardağ püskürmesi sonucunda oluşacak kazalar,
 3. Sel ve su baskınından meydana gelen hasarlar,
 4. Araç içinde sigara dışında meydana gelen yangın ve yangın dışındaki kazalar,
 5. Grev, lokavt, kargaşalığı önlemek için karşılaşılacak hasarları,
 6. Taşıtın sigorta kapsamında girmiş olduğu zararı ve gelir kaybından doğan zararlar,
 7. Taşıtın verilen izinler doğrultusunda taşınan patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler nedeniyle uğrayacağı hasarlar,
 8. Taşıtın katılacağı iddia ve yarışların denemeleri sonucunda karşılaşacağı hasarlar,
 9. Araç anahtarının ek sözleşmede belirlenmiş olan durumların dışında ele geçirilmesi ve kilit sisteminin değişmesi durumunda karşılaşılacak hasarlar,
 10. Yetkili olmayan kişiler dışında aracın çektirilmesi sırasında karşılaşılabilecek hasarlar,

Kasko Teminatı Dışında Kalan Zararlar

 1. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sonuçlarda oluşabilecek hasarlar,
 2. Savaş, istila, her türlü savaş olayları, yabancı düşman harekatı, çarpışma, iç savaş , ayaklanma, isyan sonucunda ortaya çıkabilecek kazalar,
 3. Taşıtın ruhsatta belirtilenden çok daha fazla yük ve yolcu taşıması sonucunda meydana gelebilecek kazalar,
 4. Taşıtın arıza veya hasar sonucunda taşınması durumunda meydana gelebilecek sefer yapan gemiler ve trenler dışında kara, deniz, nehir ve havada taşınması anında karşılaşılabilecek riskler,
 5. Yağsızlık, donma, susuzluk, paslanma, eskime, çürüme nedeniyle meydana gelebilecek hasarlar,
 6. Taşıtın uyuşturucu maddeler veya alkollü kişiler tarafından kullanılması durumunda meydana gelebilecek kazalar,
 7. Kara yolları Trafik Kanuna’na uygun ehliyeti olmayan kişilerin trafikte meydana getirebileceği hasarlar,
 8. Sigorta kapsamı dışında kalabilecek olaylarda taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımlarından dolayı doğabilecek hasarlar,
 9. Kamu otoritesi dışında çekilmeler sırasında yapılacak tasarruflar dışında meydana gelen hasarlar,
 10. Bir nükleer yakıt veya nükleer yakıtın patlaması sonucunda ortaya çıkacak iyonlayıcı radyasyonları veya radyo-aktivitelerin neden olabileceği zararlar,

Kasko Kapsamı

Poliçede belirlenmiş olan taşıt ve taşıta ait poliçede belirlenmiş olan standartların dışında aksesuarlar, ses ve iletişim aletleri sigorta kapsamı içerisine alınmaktadır. Sigorta sadece Türkiye sınırları içerisinde kullanılmaktadır.

Kasko Çeşitleri

2013 yılında yürürlüğe giren Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre sigorta şirketleri 4 farklı kasko ürünü sunabilir. Sunulan ürünlerin içeriği sigorta şirketine göre farklılık göstermektedir.

 1. Dar Kasko: Yukarıda verilen kasko ana teminatlarından sadece bir kısmını kapsamaktadır.
 2. Kasko: Yukarıda verilmiş olan kasko ana teminatlarının tamamını kapsayan sigorta çeşididir.
 3. Genişletilmiş Kasko: Yukarıda verilen ana teminatlara bir takım ek teminatlarda sunan sigorta çeşididir.
 4. Tam Kasko: Yukarıdaki ana teminatların tamamı ve sunulabilecek ek teminatların tamamını da kapsayan sigorta çeşididir.

Hasarsızlık İndirimi

Kasko poliçeleri bir (1) yıllık olarak düzenlenmektedir. Sigorta poliçesinin yenilenme dönemlerinde poliçe dönemi içerisinde hiç riskin gerçekleşmemesi veya düşük miktarlarda hasarın gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketleri tarafından bu durum her yıl değerlendirmeye alınarak, tarafınıza belirli oranlarda bir indirim uygulanır. Bu indirime hasarsızlık indirimi adı verilmektedir.

İndirim sigorta şirketinde yapılacak olan değişiklik sonrasında da devam etmektedir. Aynı zamanda aynı sigorta şirketi ile çalışmaya devam edip sigortalı aracınızı satmış olsanız bile yeni alacağınız aracınızda aynı oranda hasarsızlık indiriminiz devam edecektir. Bu durumun nedeni ise sigortanın araç ya da şirket üzerine yapılmayıp, direk kişinin adına yapılmış olmasıdır.

Kasko Sigortası Poliçe Süresi

Sigorta süresi poliçede başlama ve bitiş tarihleri kararlaştırılmadıysa, Türkiye saatlerine göre öğle vakti 12’de başlayıp, öğle vakti 12’de biter. Sigorta poliçesi yıllık olarak yapılmaktadır.

Kasko Sigortası Araç Satışıyla El Değiştirebilir mi?

Kasko sigortası aracınızı sattığınız zaman sigorta poliçesi direk iptal olmaktadır. Poliçenin işlenmemiş günlerin primleri gün miktarına oranlanarak sigortalıya iade edilmektedir. Aracı satın alan kişi isteği dahilinde kendi adına yeni bir sigorta poliçesi satın alabilir.

Sigorta Sahibinin Vefat Etmesi Durumunda Sigortaya Ne Olur?

Tüm hak ve menfaatleri borçları ile birlikte sigortalının varislerine aktarılmaktadır. Devir için veraset ilamının ibrazını yapmanız gerekmektedir.

Kaza Gerçekleştikten Sonra Hasar Anında Neler Yapılmalıdır?

Sigorta sahibi kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde yaşanan kazayı sigortacıya bildirmesi gerekmektedir. Bu süreçte sanki sigortalı değilmiş gibi elinden gelen her türlü koruma ve kurtarma faaliyetlerini yerine getirmiş olmalıdır. Sigortalı aracın çalınması durumunda da hızlıca ilgili birimlere haber verilmelidir.

Aracın Aksesuarları Teminat Kapsamında mıdır?

Poliçede belirlenmiş olan araca ait lastik ve jantlar sigorta kapsamı dahilindedir. Araca sonradan dahil edilmiş lastik ve jantlar orijinalinden farklı olacağı için sigortacı ile anlaşılarak poliçeye dahil edilebilir. Bunun dışında orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, telsiz, telefon, faks ve takometre sözleşmeye dahil edilebilir.

Kasko Sigortası Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

 1. Kasko sigortası herkes için aynıdır.

  Kasko sigortasının kapsamı ve fiyatı kesinlikle kimseyle aynı değildir. Kişinin isteği doğrultusunda her yıl düzenli olarak yenilenen poliçeye göre poliçe başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yaşayacağınız risklerin boyutlarına göre tarafınıza tanımlanan indirim değişiklik göstereceği için poliçeler kesinlikle birbirinden farklıdır.

 2. Kasko ile trafik arasında belirgin farklılıklar yoktur.

  Kasko sigortası ve trafik sigortasının işlevi aynı gibi görünebilir fakat kapsamları birbirinden oldukça farklıdır. Trafik Sigortası, kara yollarında motorlu veya motorsuz araçlarla gerek sabitken gerek hareket halindeyken karşılaşabileceği kazalar sonucunda 3. Kişilere gelebilecek zararları teminat altına almaktadır.

  Kasko sigortası ise motorlu veya motorsuz araçlarla sabit halde ya da hareket halindeyken ansızın yaşanacak kazalara karşı sizi ve sevdiklerinizi korumayı amaçlamaktadır.

 3. Kasko sigortası pahalıdır.

  Kasko sigortasında poliçe teminatlarına ve primlere göre sigorta fiyatı değişmektedir. Bu nedenle pahalı ya da ucuzdur gibi bir çıkarım yapmak doğru olmayacaktır.

 4. Sigorta yapılan şehir dışında kaza yaparsam şirketim bunu ödemez.

  Türkiye sınırları içerisinde yapmış olduğunuz kazalarda, poliçe kapsamı doğrultusunda yapmış olduğunuz kazaların bedeli sigorta şirketiniz tarafından belirlenen limitlerde karşılanacaktır. Yani sigorta işlemi gerçekleştirdiğiniz şehir dışında kaza yapsanız bile belirlenen kapsamlar dahilinde şirketiniz ödemeyi tarafınıza yapacaktır.

 5. Küçük hasarlarda kaskoyu kullanmam sigortamı bozacaktır.

  Sigortanın amacı zaten karşılaşabileceğiniz hasarlara karşı sizi, sevdiklerinizi ve aracınızı koruma altına almaktır. Küçük hasarlar kaskonuzun sigortasını bozmayacak sadece hasarsızlık indirimlerinizi etkileyecektir.