Kasko

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz Kasko Hesapla

Kasko sigortası ile trafikte karşılaşabileceğiniz riskler karşısında sizi ve aracınızı teminat altına almaktadır. Sigortalının isteği dışında gerçekleşmiş olan hasarları karşılamaktadır.  Herhangi bir sigorta şirketi tarafından verilmiş tüm ana teminatları içermektedir.

Kasko Sigortası Teminatları

 • Çarpma, çarpışma

 • Yanma

 • Terör

 • Koltuk ferdi kaza

 • Acil sağlık ambulans hizmeti

 • Hukuksal koruma

 • İkame araç hizmeti

 • Yol yardımı

 • Mini onarım hizmeti

 • Sel, seylap

 • Deprem

 • Anahtar çalınması sonucu hırsızlık

 • Aracın yetkisiz kişiler tarafından çekilmesi

 • Kötü niyetli hareketler

 • Hırsızlık

Kasko Sigortası Teminat Dışında Kalan Durumlar

 • Savaş ve her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketi, çarpışma, iç savaş, isyan, ayaklanma  ve askeri hareketler

 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen radyasyonlar ve tüm zararlar

 • Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar

 • Uyuşturucu madde veya alkollü içki almış kişiler tarafından aracın işletilmesi sırasında meydana gelen hasarlar

 • Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıma sırasında meydana gelen zararlar

Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta poliçe başlama ve bitiş tarihleri aksi kararlaştırılmadığı sürece Türkiye saati ile öğle vakti saat 12.00’da başlar ve öğle vakti saat 12.00’da sona ermektedir.