Mapfre Sigorta DASK

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz DASK Hesapla

Hemen DASK Teklifi Al

Zorunlu deprem sigortası ile deprem ve deprem sonucunda ortaya çıkabilecek yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının binalarda oluşacak olan maddi zararları limitler dahilinde güvence altına almaktadır.

Mapfre DASK Kapsamı

 • Deprem

 • Deprem sonucu yangın

 • Deprem sonucu infilak

 • Deprem sonucu yer kayması

Mapfre DASK Teminatları

 • Temeller

 • Ana duvarlar

 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

 • Bahçe duvarları

 • İstinat duvarları

 • Tavan ve tabanlar

 • Merdivenler

 • Asansörler

 • Sahanlıklar

 • Koridorlar

 • Çatılar

 • Bacalar

 • Yapının yukarıdakilere benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamındaki Binalar

597 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesi gereğince kapsamda bulunan binalar;

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olan inşa edilmiş binalar

 • 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler

 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler

 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Binalar

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar

 • Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar

 • Tamamı sınai ve ticari amaçlar için kullanılan binalar

 • İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar

 • Tapuya kayıtlı olmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların üzerine inşa edilmiş binalar

Zorunlu Deprem Sigortası İçin Gerekli Belgeler

 • Sigortalının adı, adresi, telefonu ve varsa cep telefonu

 • Sigortalının vergi kimlik numarası ve TC kimlik numarası

 • Sigortalanacak yerin açık adresi

 • Bina inşa yılı

 • Binanın yapı tarzı

 • Binanın toplam kat sayısı

 • Binanın hasar durumu

 • Meskenin brüt yüzölçümü

 • Meskenin kullanım şekli

Mapfre Zorunlu Deprem Sigortası Primleri

Zorunlu deprem sigortası teminat limitleri DASK tarafından belirlenmektedir. Mapfre Sigorta, belirlenen bu teminat limitleri üzerinden risk değerlendirmesi sonucunda sabit tarifeyle fiyatlandırmasını yapmaktadır. DASK fiyatı belirlenirken sigorta teminat limiti sigortalanacak olan konutun büyüklüğü ve yapı türüne göre belirlenmektedir.

Zorunlu deprem sigortalarında verilecek olan en yüksek teminat limiti 2019 yılı itibariyle 190 bin TL olarak belirlenmiştir. Teminat limiti arsa bedelinden bağımsız olarak evin yeniden inşa edilme bedelini güvence altına almaktadır.

Mapfre Zorunlu Deprem Sigortası Hasar İhbarı

Hasar sonrası ihbarın en geç 5 iş günü içerisinde yapılması ve hasar dosyasının oluşturulması gereklidir. Sigortalının hasarın olduğu yerde herhangi bir değişiklik yapmaması gereklidir.

 • Poliçe numarası

 • Sigortalının adı

 • Hasar tarihi

 • Hasar yeri

 • Hasarın oluş şekli

 • Tahmini hasar miktarı

 • Ekspertiz yapılacak yerin adresi ve telefon numarası

 • Sigortalı / ihbar edenin telefon numarası

Mapfre Zorunlu Deprem Sigortası Hasar Sonrası İstenen Belgeler

 • Poliçe aslı veya fotokopisi

 • Beyan

 • Tapu veya kira kontratı

 • Hasar yerine ait fotoğraf

 • Eksper raporu

 • Hasar ödemelerinin yapılacağı banka, şube ve hesap numarası veya IBAN bilgileri

--}}