Sağlık Sigortası

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz Trafik Sigortasını Hesapla

Hemen Sağlık Sigortası Teklifi Al
 • Sağlık Sigortası

Sigortalı, poliçe süresi boyunca bir kaza sırasında yaralanması veya hastalanmasıyla birlikte gerekli olan tedavi masraflarının karşılandığı sigorta çeşididir. Tedavi için gerekli masrafları ve gündelik tazminatları sigorta poliçesinde belirlenen teminatlar kapsamında karşılamaktadır.

 • Sağlık Sigortası Kapsamı

Özel Sağlık Sigortası kapsamında iki farklı tedavi yöntemi kullanılmaktadır.

 1. Yatarak Tedavi: Hastanede kalmanızı gerektirecek tüm sağlık sorunlarınızın tedavi masraflarını karşılamaktadır. (Kemoterapi, ameliyat, radyoterapi vb.)

 2. Ayakta Tedavi: Doktor tedavisi, röntgen, ilaçlar ve ayakta gerçekleştireceğiniz tedavi masraflarını poliçede belirlenmiş olan teminatlar doğrultusunda güvence altına almaktadır.

 • Sağlık Sigortası Kapsamında Olmayan Haller

 1. Reçete dışında kalan ilaçların ve uyuşturucu maddelerin kullanımı,

 2. Sigortalının intihara teşebbüs etmesi sonucu oluşacak hasarlar,

 3. Suç işlenen ve suça teşebbüs edilen durumlar,

 4. Sigortalının kendini bile bile tehlikeli durumlara sokma halleri,

 5. Kimyasal veya biyolojik maddelerin açığa çıkmasına neden olabilecek her türlü saldırılar,

 6. Poliçede belirlenen teminat dışı diğer haller,

 7. Terör eylemlerine katılma veya bu eylemleri önlemek amacıyla yapılan girişimler sonucunda oluşacak zararlar,

 8. Deprem, sel, yer kayması ve yanardağ püskürmesi,

 • Sağlık Sigortası Tazminat Ödemeleri

Sigortacı ve sigortalı arasında bir teklifname veya poliçe vardır. Sigortalı bu poliçede istenen bilgileri doğru ve eksiksiz doldurmalıdır. Poliçede verilen bilgilerin gerçek dışı veya eksik olması durumunda sigortacı sözleşmeden cayabilir veya sigorta tazminatını ödememe hakkına sahiptir.

Sigortalının bilgilerin doğruluğu konusunda kasıtlı bir hareketi olmadığı durumlarda ise sigortacı durumu öğrendikten sonra 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir. İsterse sigortalıdan prim farkını almak suretiyle sözleşmenin yürürlükte kalmasına devam edebilir.

Sözleşmeden cayma, fesih ve prim farkını isteme hakları tarafınıza belirlenmiş süre içerisinde yapılmazsa sorumluluktan düşecektir. Sağlık sigortası için zaman aşımı süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir.

 • Sigorta İhbar Yükümlülüğü

Sözleşme yapıldıktan sonra teklifnamede veya poliçede beyan edilmiş olan hallerin değişmesi durumunda sigortalı en geç 8 gün içerisinde bu durumu sigortacısına bildirmekle yükümlüdür. Bu süre sonunda ihbar edilmeyen bilgiler sigortacı tarafından öğrenildiği takdirde 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir ya da prim farkını alma suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

 • Sağlık Sigortası Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Sigortanın coğrafi sınırı poliçede belirlenecek olup, normalde bir (1) yıllık sözleşme hazırlanır. Fakat poliçede belirlenmemiş ise zaman aralığı Türkiye saatine göre öğle vakti 12.00’da başlayıp, öğle vakti yine 12.00’da sona erecektir.

Poliçede geçerli olan sigortalının sorumluluğu poliçenin ilk taksitinin ödenmesinden hemen sonra başlamaktadır.

 • Tedavi Süresinde Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

Sigortalının ya da sigorta şirketinin kaza veya hastalık sonucunda oluşacak olan tedavi masraflarını (ilaç, muayene ve hastane masraflarını) gösterecek olan belgeyi tedaviyi yapan hekim veya tedavi olunan hastaneye doldurularak, ihbar ve tedavi formlarının ekinde şirkete teslim etmekle yükümlüdür.

 • Özel Sağlık Sigortam Kapsamında Olan Hastaneleri Kendim Belirleyebilir miyim?

Poliçenizde hangi hastaneleri kullanabileceğinizi tam olarak sigortalı belirleyemiyor. Sigorta şirketleri belirli hastaneler ile anlaşma yapıyor. Sigorta sahibi sadece anlaşmalı hastanelerde tedavi görebiliyor. Özel olarak tedavi olmak istenen hastanelerin bilgi işlemini arayarak hangi şirketle anlaşmalı olduğunu öğrenilebilir veya sigorta şirketi ile iletişime geçerek ilgili hastane ile bir anlaşmasının olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

Sağlık Sigortası hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için, “Sağlık Sigortası Genel Şartları” maddelerini okuyabilirsiniz.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarından alınan ek ücretler ile sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları yalnız SGK tarafından kapsama alınmış olup, Genel Sağlık Sigortası’na sahip olan kişilerde yaptırabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında sigortalının 3 yıl boyunca sigortasını kesintisiz devam ettirmesi durumunda ömür boyu yenileme hakkına sahip olabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarına doğum teminatı ekleyebilirsiniz. Gebelik teminatı ile giderlerinizin karşılanabilmesi için 12 ay bekleme süresi bulunmaktadır.

 • Genel Sağlık Sigortası

Genel sağlık sigortalarının amacı ülke genelinde bulunan tüm sağlık kuruluşlarından hizmet alabilirsiniz. Zorunlu olan Genel Sağlık Sigortasına 18 yaşını geçen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes katılıyor.

Genel Sağlık Sigortası Affı ile ilgili süreç tamamlandı. Gelir testi yaptırmadıkları için primlerini ödemeyen kişiler belirli işlemler sonrasında borç sildirebilir veya borçlarını taksitlendirebilir. Yaşadıkları hane içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olan kişilerin eski borçları silinecektir. Borcu silmek için başvuru yapmanız gereklidir. Başvurudan sonra itirazınız geçerli görünürse sizden istenecek itiraz dilekçesi sonrasında talebiniz 1 ay içinde sonuçlandırılacaktır.

 • Sağlık Sigortası Hesaplama

Özel sağlık sigortası primlerini etkileyen iki faktör bulunmaktadır. Bunlardan ilki teminatların kapsamı; diğeri teminat limitleridir. Özel sağlık sigortası poliçesine dahil edilecek güvencelerin artması prim tutarını da artıracaktır.

Özel sağlık sigortası fiyatlarını etkileyen bir diğer faktör de katılım paylarıdır. Özel sağlık sigortasında katılım payları yapılacak harcamaların belirli bir kısmının sigortalı tarafından üzerine alınması anlamına gelmektedir.

 • Sağlık Sigortası Fiyatları 2019

Özel sağlık sigortalarının en büyük amacı sigortalının istediği sağlık kuruluşunu seçme imkanının olması. Böylece sigortalı istediği sağlık kuruluşlarında zaman kaybetmeden tedavi olabiliyor.

Özel sağlık sigortası fiyatlarını etkileyen ancak sigortalının müdahale edemeyeceği faktörler aşağıdaki gibidir;

 • Sigortalının yaşı

 • Sigortalının cinsiyeti

 • Sigortalının kilosu ve boyu

 • Hastalık geçmişi

 • Sigara ve alkol kullanım durumu

 • İkametgah ili

 • Sağlık poliçesinin olup olmaması

 • Poliçenin tek başına ya da aile bireyleri ile birlikte yapılacak olması

Özel sağlık sigortaları fiyatları hem sigorta şirketine hem de sigortalının istediği teminatlara göre değişiklik göstermektedir. En uygun sağlık sigortası fiyatlarına ulaşmak için tüm sigorta şirketlerinden teklif alarak, en yüksek teminatı veren sigorta şirketinden poliçenizi almalısınız.

 • Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi

Özel sağlık sigortası indirimi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düzenleme sonrasında 10 puan artırmasının ardından güncel indirim oranı %15 olarak uygulanmaktadır. Özel sağlık sigortası vergi indirimi almak için poliçe ödemesi yaptığınıza dair tahsilat makbuzu veya kredi kartı ekstresi ile poliçe örneğinizi maaş hesaplaması yapan birime veya muhasebecinize ulaştırmalısınız.

Sağlık sigortası vergi indiriminden memurlar, işçiler, serbest meslek sahipleri, esnaflar, iş yeri sahipleri faydalanabilmektedir. Kendiniz için ödediğiniz sigorta primleri yanı sıra aile üyeleri için de prim vergi indirimi sağlanmaktadır.

 • Özel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Özel sağlık sigortası kapsamındaki tedaviler ikiye ayrılmaktadır. Bunlar ayakta ve yatarak tedavilerdir. Poliçe türlerinin kapsamı ve limitleri sigorta şirketine ve sigortalının istediği teminatların kapsamına göre değişiklik göstermektedir.

Ayakta tedavi teminatı ile doktor muayenesi, ilaçlar, fizik tedavi, röntgen ve tahlil masrafları karşılanmaktadır. Yatarak tedavi teminatı ile hastanede kalmanızı gerektirecek tedaviler sonucundaki masraflarını karşılar. Hastalıkların yatarak tedavi kapsamında olabilmesi için tedavilerin 24 saati geçmesi gereklidir.

 • Sağlık Sigortası Primleri

En uygun sağlık sigortası primleri için öncelikle beklentilerinizin ne olduğunu belirlemelisiniz. Poliçe kapsamınız sadece yatarak mı yoksa ayakta mı olacağına karar vermeniz durumunda sağlık ihtiyaçlarınızı karşılayacak poliçenizi oluşturabilirsiniz. Sağlık sigortası kapsamını doğru belirlemeniz sigortalıyı gereksiz ödemelerden kurtaracaktır.

 • Sağlık Sigortası Teklifi Alabileceğiniz Sigorta Şirketleri

Sigortaliyo.com acentelerinden aracılığı ile teklif alacağınız sigorta şirketleri aşağıdaki gibidir;

 • Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası

 • Allianz Sağlık Sigortası

 • Mapfre Sağlık Sigortası

 • Ergo Sağlık Sigortası

 • Acıbadem Sağlık Sigortası

 • AXA Sigorta Sağlık Sigortası

 • Groupama Sağlık Sigortası

 • Ethica Sağlık Sigortası

 • Doğa Sağlık Sigortası

 • Ray Sağlık Sigortası

--}}