Sağlık Sigortası

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz Trafik Sigortasını Hesapla

Hemen Sağlık Sigortası Teklifi Al

Sigortalı, poliçe süresi boyunca bir kaza sırasında yaralanması veya hastalanmasıyla birlikte gerekli olan tedavi masraflarının karşılandığı sigorta çeşididir. Tedavi için gerekli masrafları ve gündelik tazminatları sigorta poliçesinde belirlenen teminatlar kapsamında karşılamaktadır.

Sağlık Sigortası Kapsamı

Özel Sağlık Sigortası kapsamında iki farklı tedavi yöntemi kullanılmaktadır.

  1. Yatarak Tedavi: Hastanede kalmanızı gerektirecek tüm sağlık sorunlarınızın tedavi masraflarını karşılamaktadır. (Kemoterapi, ameliyat, radyoterapi vb.)
  2. Ayakta Tedavi: Doktor tedavisi, röntgen, ilaçlar ve ayakta gerçekleştireceğiniz tedavi masraflarını poliçede belirlenmiş olan teminatlar doğrultusunda güvence altına almaktadır.

Sağlık Sigortası Kapsamında Olmayan Haller

  1. Reçete dışında kalan ilaçların ve uyuşturucu maddelerin kullanımı,
  2. Sigortalının intihara teşebbüs etmesi sonucu oluşacak hasarlar,
  3. Suç işlenen ve suça teşebbüs edilen durumlar,
  4. Sigortalının kendini bile bile tehlikeli durumlara sokma halleri,
  5. Kimyasal veya biyolojik maddelerin açığa çıkmasına neden olabilecek her türlü saldırılar,
  6. Poliçede belirlenen teminat dışı diğer haller,
  7. Terör eylemlerine katılma veya bu eylemleri önlemek amacıyla yapılan girişimler sonucunda oluşacak zararlar,
  8. Deprem, sel, yer kayması ve yanardağ püskürmesi,

Sağlık Sigortası Tazminat Ödemeleri

Sigortacı ve sigortalı arasında bir teklifname veya poliçe vardır. Sigortalı bu poliçede istenen bilgileri doğru ve eksiksiz doldurmalıdır. Poliçede verilen bilgilerin gerçek dışı veya eksik olması durumunda sigortacı sözleşmeden cayabilir veya sigorta tazminatını ödememe hakkına sahiptir.

Sigortalının bilgilerin doğruluğu konusunda kasıtlı bir hareketi olmadığı durumlarda ise sigortacı durumu öğrendikten sonra 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir. İsterse sigortalıdan prim farkını almak suretiyle sözleşmenin yürürlükte kalmasına devam edebilir.

Sözleşmeden cayma, fesih ve prim farkını isteme hakları tarafınıza belirlenmiş süre içerisinde yapılmazsa sorumluluktan düşecektir. Sağlık sigortası için zaman aşımı süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir.

Sigorta İhbar Yükümlülüğü

Sözleşme yapıldıktan sonra teklifnamede veya poliçede beyan edilmiş olan hallerin değişmesi durumunda sigortalı en geç 8 gün içerisinde bu durumu sigortacısına bildirmekle yükümlüdür. Bu süre sonunda ihbar edilmeyen bilgiler sigortacı tarafından öğrenildiği takdirde 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir ya da prim farkını alma suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

Sağlık Sigortası Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Sigortanın coğrafi sınırı poliçede belirlenecek olup, normalde bir (1) yıllık sözleşme hazırlanır. Fakat poliçede belirlenmemiş ise zaman aralığı Türkiye saatine göre öğle vakti 12.00’da başlayıp, öğle vakti yine 12.00’da sona erecektir.

Poliçede geçerli olan sigortalının sorumluluğu poliçenin ilk taksitinin ödenmesinden hemen sonra başlamaktadır.

Tedavi Süresinde Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

Sigortalının ya da sigorta şirketinin kaza veya hastalık sonucunda oluşacak olan tedavi masraflarını (ilaç, muayene ve hastane masraflarını) gösterecek olan belgeyi tedaviyi yapan hekim veya tedavi olunan hastaneye doldurularak, ihbar ve tedavi formlarının ekinde şirkete teslim etmekle yükümlüdür.

Özel Sağlık Sigortam Kapsamında Olan Hastaneleri Kendim Belirleyebilir miyim?

Poliçenizde hangi hastaneleri kullanabileceğinizi tam olarak sigortalı belirleyemiyor. Sigorta şirketleri belirli hastaneler ile anlaşma yapıyor. Sigorta sahibi sadece anlaşmalı hastanelerde tedavi görebiliyor. Özel olarak tedavi olmak istenen hastanelerin bilgi işlemini arayarak hangi şirketle anlaşmalı olduğunu öğrenilebilir veya sigorta şirketi ile iletişime geçerek ilgili hastane ile bir anlaşmasının olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

Sağlık Sigortası hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için, “Sağlık Sigortası Genel Şartları” maddelerini okuyabilirsiniz.