Sompo Japan Sigorta DASK

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz DASK Hesapla

Hemen DASK Teklifi Al

2000 tarihinden itibaren kanun gereğince deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiştir. Zorunlu deprem sigortası, belediye sınırları içerisinde kalan meskenlere yönelik oluşturulmuş olan sigortalardır. 2013 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde maksimum 150 bin TL bedel verilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamında Bulunan Binalar

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilen binalar

 • Kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler

 • Bu binalar içinde yer alan ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler

 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatları

 • Deprem

 • Deprem sonucu yangın

 • Deprem sonucu infilak

 • Deprem sonucu yer kayması

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatı Dışında Kalan Haller

 • Enkaz kaldırma masrafları

 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri

 • Ölüm dahil olmak üzere bedeni zararlar

 • Manevi tazminat talepleri

Sompo Japan Sigorta DASK Fiyatları

DASK sigortalarının genel amacı depreme karşı bir güvence oluşturmaktır. Bulunduğunuz şehir ve semtin deprem riski, binanızdaki toplam kat sayısı, konutun brüt metrekaresi primleri etkileyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu unsurlar sonucunda konutun sigorta bedeli belirlenir. Sigorta bedeli üzerinden de sigorta primleri tespit edilmektedir.

--}}