Trafik Sigortası

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz Trafik Sigortasını Hesapla

Hemen Trafik Sigortası Teklifi Al

Karayolları Trafik Kanunu’na göre ülkemizde yapılması zorunlu olan, poliçede belirlenmiş olan motorlu aracın kusurlu olarak üçüncü şahısların yaralanmasına, vefat etmesine veya herhangi bir şeyin zarara uğramasına neden olabilecek bir durumda sigortalıyı bu durumdan doğabilecek hukuki sorumluluğuna karşı güvence altına almaktadır.

Trafik Sigortası Kapsamı

Trafik sigortası sadece 3. Şahıslara ve araçlarına vereceğiniz zararları kapsamaktadır. Sigortalı kendi aracı için bir teminat istiyorsa aracı için kasko sigortası yaptırmalıdır. Trafik sigortası sadece oluşacak olan hasarları karşılamaktadır. Manevi tazminatları karşılamamaktadır.

Sigorta sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.

Trafik Sigortası Teminatları

Kaza sonucu açılacak dava masrafları ve avukatlık ücretleri poliçede belirlenen kapsam dahilinde sigorta teminatları arasında yer almaktadır.

 1. Maddi zararlar teminatı,
 2. Sağlık giderleri teminatı,
 3. Sürekli sakatlık teminatı,
 4. Ölüm teminatı,

Trafik Sigortası Teminat Dışında Kalanlar Haller

 1. Kullanılmayan araçların neden olabileceği zararlar,
 2. Karayolları Trafik Kanuna göre sigortalının sorumlu olmadığı kazalar, (Çalınan veya gasp edilen araçlar)
 3. Motorlu bisikletin kullanılması sırasında oluşacak kazalar,
 4. Manevi tazminat talepleri,
 5. Sigortalının riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,
 6. Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelecek tazminat talepleri,
 7. İş durması ve gelir kaybından doğacak olan zararlar için tazminat talepleri,
 8. Motorlu araçların kazalarından dolayı deniz ve havanın kirlenmesi, yeraltı suları, canlıların zarar görmesi, biyolojik çeşitliliğe zarar verebilecek çevresel şikayetlerden gelebilecek şikayet ve tazminat talepleri,
 9. Terör eylemleri ve sabotaj sırasında oluşacak hasarlar,
 10. İdari ve adli para cezaları,
 11. Sigortalının eşinin, çocuklarının, kardeşlerinin mallarına zarar geldiği gerekçesiyle açacağı davalar ve talepleri,

Sigorta Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Araç sahipleri her yıl sigorta poliçesini yenilemekle yükümlüdür. Aksi belirtilmedikçe sigorta öğle vakti 12.00’da başlar, öğle vakti 12.00’da sona erer.

Yenileme işleminin gerçekleşmediği her 30 gün sigorta sözleşmesi primleri %50 ile sınırlı olmakla birlikte %5 ilave edilerek hesaplanacaktır. Ek olarak; trafik zabıtasının kontrolleri sırasında bu durum ortaya çıkarsa aracınız trafikten men edilerek para cezası uygulanacaktır.

Trafik Sigortası Ücretleri

Sigorta şirketleri her bir araç için farklı tarifeler oluşturmaktadır. Bu tarifelerde trafik sigortası primlerini etkileyen birden fazla faktör bulunmaktadır.

 1. Aracın bağlı olduğu il,
 2. Aracın marka/modeli,
 3. Aracın yaşı,
 4. Aracın yolculuk sıklığı ve mesafesi,
 5. Aracın büyüklüğü,

Sigorta ücreti; prim, güvence hesabına katılma payı ile birlikte sözleşmeye konulacak olan vergi, resim ve harçlardan oluşmaktadır.

Sigorta ücretinin tamamının poliçenin teslim edilmesiyle birlikte peşinen ödenmesi talep edilir. Ancak taraflar sigorta priminin en az dörtte birinin peşin ödenip, geriye kalan miktarının taksitler halinde de ödenmesi mümkündür.

Trafik Sigortası Tazminat Ödemesi

Kazanın gerçekleşmesi durumunda sigortacı zarar ve ziyan talebinde bulunmuş olan üçüncü şahıslar ile doğrudan iletişime geçme hakkına sahiptir. Sigortalının yazılı izni olmadan sigortalı tazminat taleplerini tamamen ya da kısmen de olsa yerine getirememektedir.

Gerekli belgeler sigortacının merkezine veya kuruluşlarından birine doğru ve eksiksiz bir şekilde teslim edilmesinden sonra 8 iş gün günü içerisinde sigortalıya ödeme yapılacaktır.

Trafik kazası yaşamış olan kişiler kazaya neden olan kişinin kim olduğunu tespit ettikten itibaren 2 yıl içerisinde talepte bulunabilir. Kazaya neden olan kişinin kimliği tespit edilmese bile kazanın olduğu tarihi takip eden 10 yıl içerisinde başvuru hakkı bulunmaktadır.

Trafik sigortası teminatı kapsamında kaza olması durumunda kazazedelerin tüm tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından güvence altına alınmış olup, sigorta şirketleri bu konuda sorumluluk almamaktadır.

Tazminat ödemelerinde istenecek olan belgeler;

Maddi Zararlar;

 1. Trafik kazası tespit tutanağı,
 2. Hak sahibi gerçek kişiler için; T.C. Kimlik numarası,
 3. Hak sahibi tüzel kişiler için; imza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri,
 4. Hak sahibine ait banka hesap bilgileri,

Bedeni Zararlar;

 1. Sürekli Sakatlık
  • Kaza raporu,
  • Hak sahibi gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numarası,
  • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri,
  • Mağdura ait son 3 aylık ödeme ilişkin ücret belgesi,
  • Sağlık kurulu raporu,
  • Veraset ilamı,
  • Kaza raporu,
  • Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri,
  • Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi,

Trafik sigortası hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” maddelerini detaylıca inceleyebilirsiniz.