Trafik Sigortası

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz Trafik Sigortasını Hesapla

Hemen Trafik Sigortası Teklifi Al
 • Trafik Sigortası

Karayolları Trafik Kanunu’na göre ülkemizde yapılması zorunlu olan, poliçede belirlenmiş olan motorlu aracın kusurlu olarak üçüncü şahısların yaralanmasına, vefat etmesine veya herhangi bir şeyin zarara uğramasına neden olabilecek bir durumda sigortalıyı bu durumdan doğabilecek hukuki sorumluluğuna karşı güvence altına almaktadır.

 • Trafik Sigortası Kapsamı

Trafik sigortası sadece 3. Şahıslara ve araçlarına vereceğiniz zararları kapsamaktadır. Sigortalı kendi aracı için bir teminat istiyorsa aracı için kasko sigortası yaptırmalıdır. Trafik sigortası sadece oluşacak olan hasarları karşılamaktadır. Manevi tazminatları karşılamamaktadır.

Sigorta sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.

 • Trafik Sigortası Teminatları

Kaza sonucu açılacak dava masrafları ve avukatlık ücretleri poliçede belirlenen kapsam dahilinde sigorta teminatları arasında yer almaktadır.

 1. Maddi zararlar teminatı

 2. Sağlık giderleri teminatı

 3. Sürekli sakatlık teminatı

 4. Ölüm teminatı

2019 sigorta teminat limitleri araç başına maddi teminat tutarı 36 bin TL, kaza başına da 72 bin TL olacaktır. Bedeni tazminat adı verilen sakatlık ve vefat teminatlarında ise tüm araçlar için kişi başına 360 bin TL, kaza başına da 1,8 milyon TL verilecektir.

 • Trafik Sigortası Teminat Dışında Kalanlar Haller

 1. Kullanılmayan araçların neden olabileceği zararlar,

 2. Karayolları Trafik Kanuna göre sigortalının sorumlu olmadığı kazalar, (Çalınan veya gasp edilen araçlar)

 3. Motorlu bisikletin kullanılması sırasında oluşacak kazalar,

 4. Manevi tazminat talepleri,

 5. Sigortalının riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,

 6. Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelecek tazminat talepleri,

 7. İş durması ve gelir kaybından doğacak olan zararlar için tazminat talepleri,

 8. Motorlu araçların kazalarından dolayı deniz ve havanın kirlenmesi, yeraltı suları, canlıların zarar görmesi, biyolojik çeşitliliğe zarar verebilecek çevresel şikayetlerden gelebilecek şikayet ve tazminat talepleri,

 9. Terör eylemleri ve sabotaj sırasında oluşacak hasarlar,

 10. İdari ve adli para cezaları,

 11. Sigortalının eşinin, çocuklarının, kardeşlerinin mallarına zarar geldiği gerekçesiyle açacağı davalar ve talepleri,

 • Trafik Sigortası Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Araç sahipleri her yıl sigorta poliçesini yenilemekle yükümlüdür. Aksi belirtilmedikçe sigorta öğle vakti 12.00’da başlar, öğle vakti 12.00’da sona erer.

Yenileme işleminin gerçekleşmediği her 30 gün sigorta sözleşmesi primleri %50 ile sınırlı olmakla birlikte %5 ilave edilerek hesaplanacaktır. Ek olarak; trafik zabıtasının kontrolleri sırasında bu durum ortaya çıkarsa aracınız trafikten men edilerek para cezası uygulanacaktır.

 • Trafik Sigortası Hesaplama

Sigorta şirketleri her bir araç için farklı tarifeler oluşturmaktadır. Bu tarifelerde trafik sigortası primlerini etkileyen birden fazla faktör bulunmaktadır.

 1. Aracın bağlı olduğu il,

 2. Aracın marka/modeli,

 3. Aracın yaşı,

 4. Aracın yolculuk sıklığı ve mesafesi,

 5. Aracın büyüklüğü,

Sigorta ücreti; prim, güvence hesabına katılma payı ile birlikte sözleşmeye konulacak olan vergi, resim ve harçlardan oluşmaktadır.

Sigorta ücretinin tamamının poliçenin teslim edilmesiyle birlikte peşinen ödenmesi talep edilir. Ancak taraflar sigorta priminin en az dörtte birinin peşin ödenip, geriye kalan miktarının taksitler halinde de ödenmesi mümkündür.

 • En Uygun Trafik Sigortası

2017 yılında zorunlu trafik sigortası tavan ve taban fiyatlarında yaşanan yüksek artışlara Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müdahale gelmişti. Bu nedenle 2018 trafik sigortası fiyatlarında çok büyük artışlar yaşanmamıştı. 2019 trafik sigortalarında da maksimum %1,5 oranındaki yasal artışın dışında başka herhangi bir zam yapılmayacak.

 • Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları 2019

Trafik sigortası fiyatları aracın teminatlarına göre değişiklik göstermektedir. Zorunlu trafik sigortalarının amacı trafikte bir aracın kazaya karışması sonucunda karşı taraftaki araca ve üçüncü kişilere gelebilecek zararları güvence altına almaktır. Sigortalı olduğunuz süre boyunca hasarsız geçireceğiniz her yıl sigorta primleriniz belirli oranlar dahilinde hasarsızlık indirimi yapılacaktır.

 

1. Basamak

4. Basamak

7. Basamak

Şehir

2018

2019

2018

2019

2018

2019

İstanbul

2.517 TL

3.010 TL

1.007 TL

1.204 TL

554 TL

662 TL

Ankara

2.446 TL

2.924 TL

978 TL

1.170 TL

538 TL

643 TL

İzmir

2.375 TL

2.839 TL

950 TL

1.136 TL

522 TL

625 TL

Bursa

2.446 TL

2.924 TL

978 TL

1.170 TL

538 TL

643 TL

Adana

2.351 TL

2.811 TL

940 TL

1.124 TL

517 TL

618 TL

Eskişehir

2.351 TL

2.811 TL

940 TL

1.124 TL

517 TL

618 TL

Kocaeli

2.446 TL

2.924 TL

978 TL

1.170 TL

538 TL

643 TL

Konya

2.327 TL

2.783 TL

931 TL

1.113 TL

512 TL

612 TL

Rize

2.351 TL

2.811 TL

940 TL

1.124 TL

517 TL

618 TL

Antalya

2.327 TL

2.783 TL

931 TL

1.113 TL

512 TL

612 TL

 • Trafik Sigortası Hasar Basamakları

İlk kez trafik sigortası yaptıran kişi 4. basamaktan sisteme giriş yapar. Hasarsız geçirilen her yıl bir üst basamağa, hasarlı geçirdikleri her yıl için ise bir alt basamağa düşecektir.

Yıl

Basamak No

Hasarsızlık İndirimi (%)

Prim Artırımı (%)

4

7

45

-

3

6

30

-

2

5

15

-

1

4

-

-

2

3

-

50

3

2

-

100

4

1

-

150

 • Trafik Sigortası Hasar Ödemesi

Kazanın gerçekleşmesi durumunda sigortacı zarar ve ziyan talebinde bulunmuş olan üçüncü şahıslar ile doğrudan iletişime geçme hakkına sahiptir. Sigortalının yazılı izni olmadan sigortalı tazminat taleplerini tamamen ya da kısmen de olsa yerine getirememektedir.

Gerekli belgeler sigortacının merkezine veya kuruluşlarından birine doğru ve eksiksiz bir şekilde teslim edilmesinden sonra 8 iş gün günü içerisinde sigortalıya ödeme yapılacaktır.

Trafik kazası yaşamış olan kişiler kazaya neden olan kişinin kim olduğunu tespit ettikten itibaren 2 yıl içerisinde talepte bulunabilir. Kazaya neden olan kişinin kimliği tespit edilmese bile kazanın olduğu tarihi takip eden 10 yıl içerisinde başvuru hakkı bulunmaktadır.  

Trafik sigortası teminatı kapsamında kaza olması durumunda kazazedelerin tüm tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından güvence altına alınmış olup, sigorta şirketleri bu konuda sorumluluk almamaktadır.

Tazminat ödemelerinde istenecek olan belgeler;

Maddi Zararlar

 1. Trafik kazası tespit tutanağı,

 2. Hak sahibi gerçek kişiler için; T.C. Kimlik numarası,

 3. Hak sahibi tüzel kişiler için; imza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri,

 4. Hak sahibine ait banka hesap bilgileri,

Bedeni Zararlar

1.Sürekli Sakatlık

 • Kaza raporu,

 • Hak sahibi gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numarası,

 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri,

 • Mağdura ait son 3 aylık ödeme ilişkin ücret belgesi,

 • Sağlık kurulu raporu,

2. Ölüm

 • Veraset ilamı,

 • Kaza raporu,

 • Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği,

 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri,

 • Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi,

Trafik sigortası hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” maddelerini detaylıca inceleyebilirsiniz.

 • Trafik Sigortası Zorunlu mu?

Trafik sigortası karayollarında kullanılabilen motorlu taşıtların üçüncü kişilerin mallarına veya canına herhangi bir zarar vermesi durumunda zararları tazmin etmek amacıyla yapılmaktadır. Bu nedenle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile düzenlenen ve trafiğe çıkacak olan araçlar için zorunlu olarak yapılması gereken sigortalardır. Yapılmaması ya da geç yapılması durumunda aracın trafiğe çıkması yasak ve trafik polisine yakalanılması durumunda da yasal yaptırımları bulunmaktadır.

 • Tamamlayıcı Trafik Sigortası

Tamamlayıcı Trafik paketleri ile çarpma, çarpışma veya doğal afet vb. durumlarda trafik sigortasının karşılamadığı, sigortalının kendi aracında oluşan hasarları karşılayarak aracın daha geniş kapsamlarla güvence altına alınmasına imkan sağlamaktadır.

Tamamlayıcı Trafik Paketleri yalnızca trafik kademesine ve araç bedeline göre sabit fiyat uygulaması ile tek başına satın alınabilen doğal afet paketi ile sigorta sektöründe bir ilke imza atmıştır.

Tamamlayıcı Trafik Sigortasını 1 yıllık veya mevcut olan Zorunlu Trafik poliçenizin bitiş tarihi ile aynı olacak şekilde kısa süreli olarak satın alabilirsiniz.

Tamamlayıcı trafik sigortası ile ikame araç, yol yardım hizmetleri gibi servisler ile teminatınızı genişletebilirsiniz. Kasko poliçesi olmayan araç sahipleri için oldukça büyük avantajlar sağlamaktadır.

 • İkinci El Araçlar İçin Trafik Sigortası

Noter satışı yapıldıktan sonra aracın mevcut trafik sigortası, aracın yeni sahibi tarafından kullanım süresi 15 gündür. 15 günün sonunda araç sahibinin poliçesini yenilemesi gereklidir. Trafik sigortasının yenilenmemesi durumunda sigortası yapılana kadar araç trafikten men edilir. Yenilemesi geciktirilen her 30 gün için sigorta prim tutarına %5 oranında gecikme zammı uygulanır.

Geçmiş dönemlerde sıfır ve ikinci el araçlar için zorunlu trafik sigortaları fiyatları arasında büyük farklılıklar bulunuyordu. Son düzenleme ile birlikte trafik sigortalarına getirilen tavan fiyat uygulaması ile aradaki fark daha da azaldı. Trafik sigortaları şu anda aracın marka, model, model yılı ve sürücünün geçmişine bakarak hesaplanmaktadır.

 • Trafik Sigortası Teklifi Alacağınız Sigorta Şirketleri

Sigortaliyo.com trafik sigortası tekliflerini Aksigorta, Allianz, Anadolu Sigorta, Ankara Sigorta, AXA Sigorta, Bereket Sigorta, Doğa Sigorta, Dubai Starr Sigorta, Ergo, Ethica Sigorta, Euroko, Generali, Groupama, Güneş Sigorta, HDI Sigorta, Koru Sigorta, Mapfre, Ray Sigorta, Sompo Japan, Türk Nippon, Unico, Zurich Sigorta ve daha birçok sigorta şirketi ile anlaşmalı acentelerimizden alabilirsiniz.

--}}