Zurich Sigorta Trafik Sigortası

Sigorta Şirketlerini Karşılaştır, En Ucuz Trafik Sigortası Hesapla

Hemen Trafik Sigortası Teklifi Al

Zurich Sigorta Trafik Sigortası

Türkiye sınırları içinde kullanılan araçların trafikte 3.kişilere verecekleri zararlar, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası genel şartları dahilinde güvence altına alan zorunlu araç sigortasıdır.

Zurich Sigorta Trafik Sigortası Teminatları

 • Maddi zararları teminatı

Hak sahibinin kaza tarihi itibariyle zarar gören araçta meydana gelen hasarların onarılmasında sigortalıya düşecek olan hukuki sorumluluğun teminat altına alınmasıdır.

 • Sağlık giderleri

Kaza nedeniyle üçüncü kişilerin bedenen eski haline dönmesi için yapılacak tedavi masraflarını içeren teminatlardır.

 • Sürekli sakatlık giderleri

Üçüncü kişilerin sürekli sakatlığı nedeniyle ekonomik maddi zararları karşılamak amacıyla verilen teminatlardır. Sürekli sakatlık tazminatına ilişkin olarak sakatlık oranının belirlenmesinde sağlık raporu dikkate alınacaktır.

 • Ölüm teminatı

Üçüncü kişilerin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların zararlarını karşılamak amacıyla belirlenecek olan tazminatlardır.

Zurich Trafik Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Haller

 • İşletilme halinde olmayan araçların neden olacağı zararlar

 • Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri

 • Destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri

 • Manevi tazminat talepleri

 • Motorlu bisikletlerin kullanılmasından dolayı oluşan zararlar

 • Motorlu araç kazalarından dolayı toprak, yer altı suları, iç sular, deniz ve havanın kirlenmesi, toplanan atıkların taşınması ve doğal yaşama zarar verilen zararlar nedeniyle ileri gelen talepler

 • Gelir kaybı, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı oluşan tazminat talepleri

 • Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler

 • Adli para cezaları

Zurich Sigorta Trafik Sigortası Tazminat Ödemesi

 

Kazanın gerçekleşmesi durumunda sigortalının 10 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortalı değilmişçesine zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması ya da rücu haklarının korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Maddi hasarlı trafik kazalarında motorlu aracı tutanak düzenlemek amacıyla güvenli bir yere çekmelisiniz.

--}}